Tuula Nikula-Häkli

Hoivaa ja elinvoimaa

Kuka olen?

Olen Tuula Nikula-Häkli Kokemäeltä – 63-vuotias kahden lapsen äiti ja puoliso. Työskentelen nyt sosiaaliohjaajana Satakunnan Hyvinvointialueen vammaispalvelussa.  Koulutukseltani olen kodinhoitaja, sosionomi (AMK). Nykyistä työtäni olen tehnyt 11 vuotta. Varsinaisen 30-vuotisen urani tein Kokemäen kotipalvelussa valmistuttuani Lepaalta kodinhoitajaksi vuonna 1979.

Miksi olen ehdokas?

Olen työskennellyt yli 40 vuotta sosiaalialalla ja toiminut paikallispolitiikassakin 20 vuotta. Tunnen hyvin ikäihmisiä ja omaishoitajia koskevat asiat. Olen toiminut vuodesta 1980 viranhaltijana ja nähnyt läheltä sen arjen, jota ikäihmiset ja heidän omaishoitajansa elävät. Jos minut valittaisiin kansanedustajaksi, haluaisin tuoda valiokuntatyöskentelyyn kymmenien vuosien kokemukseni sosiaalialalta sekä maalaisjärkeä lakialoitteisiin, jotka koskevat esimerkiksi ikäihmisiä ja omaishoitajia.  
 
Yhdyn Omaishoitajaliiton vaatimuksiin, joissa todetaan: ”Työikäisten omaishoitajien asemaa on vahvistettava. Omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittamisen on oltava joustavaa ja taloudelliset riskit minimoitava. Suomi ei selviä hoivakriisistä ilman toimivaa omaishoitoa. Tarvitaan lainsäädännöllisiä muutoksia, ja omaishoidon pitäisikin olla osa suurta hoivan kokonaisuutta Suomessa.”

Kunnan elinvoimaisuuden kannalta koen elintärkeäksi sen, että mahdollistamme julkisen liikenteen käytön maaseudulla. Jokaisen ihmisen perusoikeus on päästä liikkumaan ja huolehtimaan omista asioistaan. Kuntien organisoimana voisimme hyödyntää esimerkiksi päivätakseja, kimppakyytejä ja kutsutakseja, joissa maksu menisi julkisen joukkoliikenteen mukaan. Olen huolissani myös siitä, että ikäihmisten etuus- ja raha-asioista ei huolehdita. Voisimme tehdä tämän suhteen paljon enemmän.   
 
Meidän tulee vahvistaa myös ennaltaehkäisevästi hyvinvointia laajemmin. Lapset ja nuoret tulee saada harrastusten pariin ja kunnissa tulee olla resursseja lähiliikuntapaikkoihin.

Minulle tärkeitä teemoja:

  • Omaishoito on liitettävä hoivakokonaisuuteen yhtenä osana kuten muun muassa asuminen, kotihoito ja tukipalvelut.
  • Opintopoluissa on otettava paremmin huomioon yksilölliset mahdollisuudet edetä, saada koulutus ja siten työpaikka. Oppisopimuskoulutusta tarvitaan lisää.
  • On turvattava omavaraisuus energiassa esimerkiksi ydinvoimaa lisäämällä.

Seuraa matkaani somessa: